WEMVP首页 | PES2013 | PES2014 | FM2014 | PES2015| FIFA15| FM2015| PES2016| FM2016| FIFA16| PES2017| FM2017| FIFA17 加入收藏| 放到桌面|

PES2012_小贝当CEO,美女当秘书补丁

2011-12-01 09:24:00 作者:peser| 来源:11player| 热度:
  • 名称:PES2012_小贝当CEO,美女当秘书补丁
  • 语言:简体中文
  • 大小: MB
  • 评分:

游戏下载地址

分享到:

其实补丁的制作原理很简单的,就是找到足球生涯里的CEO脸型编号,然后把自己想要的脸型替换后即可。秘书的也是同理。

CEO的编号是:unnamed_2704(为脸部)和unnamed_2904(头发)
秘书的编号是: unnamed_2706(为脸部)和unnamed_2906(头发)

使用方法也很简单,把替换好编号的脸型补丁(脸部跟头发的,也是上面说的),放进K挂的dt0d.img里即可
(K挂地址:http://pes2012.wemvp.com/tools/1357285661517.html


浏览图:
MVP足球游戏网
MVP足球游戏网

MVP足球游戏网

MVP足球游戏网

MVP足球游戏网

MVP足球游戏网